Masterclass inkoop en optimalisatie van flexwerk voor lokale en centrale overheden De optimale voorbereiding voor een aanbesteding inhuur externen!

 


Tijdens deze masterclass krijgt u inzicht in;
- de randvoorwaarden voor een effectief inkoopproces;
- de voornaamste kwantitatieve- en kwalitatieve variabelen;
- de kaders voor kwalitatief contract- en kostenmanagement;
- hulpmiddelen voor het lokaliseren en benutten van besparingsmogelijkheden.

Doelgroep:
- Human Resources Management
- Procurement/Inkoop
Agenda Masterclass
1. Pre-inkoop activiteiten
- Projectmanagement
- Operationele inventarisatie (kwalitatieve kengetallen)
- Juridische inventarisatie (o.a. aanbestedingsprocedure)
- Financiële inventarisatie (kwantitatieve kengetallen)
- Marktonderzoek (o.a. check acceptatie algemene voorwaarden)

2. Inkoopproces
- Selectiecriteria (vaststellen voorwaarden)
- Gunningcriteria (kwalitatieve en kwantitatieve variabelen)
- Wegingsfactoren (uitsluiten relatief beoordelen)
3. Contractopstelling

4. Contractmanagement
- Operationeel management (projectteam aangesloten houden)
- Financieel management ( o.a. factuurcontrole)
- Risicomanagement

5. Kostenbesparing
- Maximale flexibiliteit benutten
- Besparingskansen

Incompany te organiseren kosten € 2.750 excl. BTW maximaal 12 deelnemers