Aanbestedingen

Nova Vista heeft diverse (overheids)instanties ondersteund bij het aanbesteden en optimaliseren van de inhuur externen/inhuur derden.

De ervaring leert dat de kennis van aanbesteden in ruime mate aanwezig is bij (overheids)instanties, echter de inhoudelijke kennis van de wet & regelgeving en de voorwaarden voor succes rondom de inhuur van externe arbeidskrachten is vaak niet up to date. Er zijn diverse manieren om kennis op te doen zoals bijvoorbeeld marktonderzoeken uitvoeren, het volgen van workshops/masterclasses of uiteraard extern advies van specialisten op het gebied van flexibele arbeid.

Nova Vista deelt haar kennis met haar opdrachtgevers door workshops/masterclasses op maat te organiseren, specifiek gericht op (overheids)instanties. Daarnaast wordt de kennis gedeeld tijdens het aanbestedingstraject door advies uit te brengen. Nova Vista werkt flexibel en kan tijdens diverse fase in het aanbestedingstraject worden ingezet. Nova Vista heeft diverse malen bewezen een enorme besparing te realiseren voor haar opdrachtgevers en is door de aanwezige kennis van de in te kopen dienstverlening van zeer toegevoegde waarde voor de diverse (overheids)instanties.

Advies (in de verschillende fases) m.b.t. aanbesteding en contractbeheer Flexibele Arbeid:

 • Aanbestedingstraject;
 • Flexscan ter vaststelling/optimalisatie van inkoopstrategie en relevante processen (ketenoptimalisatie);
 • Contract check en advies;
 • Toetsen en opstellen aanbestedingsdocument;
 • Tarievenblad met wegingsysteem;
 • Beantwoording vragen in navolging van de nota van inlichtingen;
 • Beoordelingscommissie;
 • Contractdocumenten (incl. SLA) opstellen;
 • Implementatie van contractafspraken (vertaling, communicatie en vastlegging contract en offerte afspraken naar de leveranciers en de organisatie);
 • Migratiebegeleiding huidige uitzendkrachten (overdracht bij wisselende leveranciers);
 • Contractmanagement optimaliseren en/of uitvoeren;
 • Inventarisatie en realisatie van kostenbesparingsmogelijkheden;
 • Jaarlijkse onderhandeling en controle van (jaarlijkse) kostprijs/tariefaanpassingen.

Referenties zijn beschikbaar.